Úrad kontrolóra adresy meny

5374

Adresa: Obecný úrad Turová, Turová 110, 962 34. IČO: 00 320 358, DIČ: 2021339419. peňažný ústav : Prima banka Zvolen. IBAN: SK 80 5600 0000 0097 3005 

Hlavný kontrolór je zamestnancom obce a vzťahujú sa na neho všetky práva a povinnosti ostatného vedúceho zamestnanca podľa osobitného predpisu. Zjednodušene sa dá povedať, že kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra podlieha veľká časť činnosti obce, ale aj ďalších súvisiacich osôb. 1. Úvod Hlavný kontrolór je dôležitou osobou v obecnej samospráve, avšak nie je orgánom obce (tým je len starosta a obecné zastupiteľstvo – § 10 ods. 1 zákona o obecnom Postavenie hlavného kontrolóra (1) Hlavného kontrolóra volí a odvoláva obecné zastupiteľstvo . Hlavný kontrolór je zamestnancom obce a ak tento zákon neustanovuje inak, vzťahujú sa na neho všetky práva a povinnosti ostatného vedúceho zamestnanca podľa osobitného predpisu. Hlavný kontrolór § 18 Postavenie hlavného kontrolóra (1) Hlavného kontrolóra volí a odvoláva obecné zastupiteľstvo.Hlavný kontrolór je zamestnancom obce a ak tento zákon neustanovuje inak, vzťahujú sa na neho všetky práva a povinnosti ostatného vedúceho zamestnanca podľa osobitného predpisu.

Úrad kontrolóra adresy meny

  1. Požiar centrálnej banky francúzska
  2. Správy ibm stellar lumens

Hlavný kontrolór § 18 Postavenie hlavného kontrolóra (1) Hlavného kontrolóra volí a odvoláva obecné zastupiteľstvo.Hlavný kontrolór je zamestnancom obce a ak tento zákon neustanovuje inak, vzťahujú sa na neho všetky práva a povinnosti ostatného vedúceho zamestnanca podľa osobitného predpisu. Urad pre doh rad nad zdravotnou starostlivosfou vedúci zamestnanec pre dohl.ad nad zdravotným poistením Ministerst\Q) práce sociálnvch vecí a rodiny vedúci štátn\, zamestnanec Sociálna poist.os ña Elen štatutárneho oreánu Urad pre tinanenx" trh vedúci zamestnanec pre dohl.ad nad finanèní'm trhom Ministerstvo financii SR Ako overiť ID a adresu TransferWise, overenie address verification, ID verification. Návod, video návod, rady, články a informácie o službe TransferWise pre slovenských používateľov, ako najlacnejšie poslať peniaze zo a do zahraničia. Chcela by som poprosiť o odborné stanovisko k nasledovnej situácii. Obec nemá už skoro rok hlavného kontrolóra /napriek výzvam sa nikto neprihlásil/. Do 30.

Fándlyho, miestne komunikácie na p.č.2914/1 a 2914/2, spolu 88.000 Sk • audit za rok 2007 - 20.000,- Sk • audit za rok 2008 - 9.100,- Sk • Hydrologické údaje pre Štefanovský potok 9

Úvod Hlavný kontrolór je dôležitou osobou v obecnej samospráve, avšak nie je orgánom obce (tým je len starosta a obecné zastupiteľstvo – § 10 ods. 1 zákona o obecnom Postavenie hlavného kontrolóra (1) Hlavného kontrolóra volí a odvoláva obecné zastupiteľstvo . Hlavný kontrolór je zamestnancom obce a ak tento zákon neustanovuje inak, vzťahujú sa na neho všetky práva a povinnosti ostatného vedúceho zamestnanca podľa osobitného predpisu.

Chcela by som poprosiť o odborné stanovisko k nasledovnej situácii. Obec nemá už skoro rok hlavného kontrolóra /napriek výzvam sa nikto neprihlásil/. Do 30. 6. 2017 je potrebné prerokovať záverečný účet obce na zastupiteľstve. K tomu by malo byť stanovisko hlavného kontrolóra. Aký je správny postup, keď tento v obci nie je.

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení. Hlavný kontrolór je zamestnancom obce a vzťahujú sa neho všetky práva a povinnosti, ako na iných zamestnancov obce s výnimkou osobitnej úpravy zákona o obecnom zriadení. Postavenie hlavného kontrolóra (1) Hlavného kontrolóra volí a odvoláva obecné zastupiteľstvo . Hlavný kontrolór je zamestnancom obce a ak tento zákon neustanovuje inak, vzťahujú sa na neho všetky práva a povinnosti ostatného vedúceho zamestnanca podľa osobitného predpisu.

Úrad kontrolóra adresy meny

decembra (SITA) - Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) nemôže urobiť nič s vysokými odmenami, ktoré opäť dostanú starostovia a primátori.

Úrad kontrolóra adresy meny

Návrh uznesenia 14. Záver. Pavel Slezák v.r. primátor mesta . 04.09.2012 Oznam o uložení zásielky Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 289/2008 Z. z.

STRÁNKOVÉ DNI, TELEF. KONTAKTY Stránkové dni (úradné hodiny), telefon. a fax. kontakty Hlavný kontrolór § 18 Postavenie hlavného kontrolóra (1) Hlavného kontrolóra volí a odvoláva obecné zastupiteľstvo.Hlavný kontrolór je zamestnancom obce a ak tento zákon neustanovuje inak, vzťahujú sa na neho všetky práva a povinnosti ostatného vedúceho zamestnanca podľa osobitného predpisu. Obecný úrad ; Starosta obce Oznam o kandidátoch na hlavného kontrolóra.

Adresa: Budmerice 534, 900 86. E-mail: podatelna@ budmerice.sk. IČO: 00 304 697. DIČ: 202 066 2050. Účet: 931 3011 / 5200. Hlavný kontrolór je zamestnancom obce a vzťahujú sa neho všetky práva a povinnosti, ako na iných zamestnancov obce s výnimkou osobitnej úpravy zákona o  Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce ZelovceObecné zastupiteľstvo v Želovciach v poradí, v akom boli doručené ich prihlášky na Obecný úrad v Želovciach.

IBAN: SK 80 5600 0000 0097 3005  Hlavný kontrolór. Ing. František Feďak. Úradné hodiny.

cena mince kwh
jak zabezpečit svou bitcoinovou peněženku
aplikace pro skenování otisků prstů iphone
drátové peníze mezinárodně zdarma
převádět dolary na libry šterlinků
morgan creek správa kapitálu spac etf
nejbezpečnější způsob nákupu bitcoinů v austrálii

4/5/2018

103 2007. 106 2004. 11 2004.

(18) Služobný úrad môže požiadať úrad vlády o overenie alebo posúdenie schopností a osobnostných vlastností uchádzača formou podľa odseku 11 písm. f) alebo písm. i). Na účel podľa prvej vety poskytne služobný úrad úradu vlády meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, kontaktné údaje a …

Postavenie  Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra musí odovzdať svoju písomnú prihlášku najneskôr 14 dní pred dňom konania voľby na obecnom úrade. Súčasťou  Hlavný kontrolór je zamestnancom obce a ak tento zákon neustanovuje inak, vzťahujú sa na neho všetky práva odovzdať svoju písomnú prihlášku najneskôr 14 dní pred dňom konania voľby na obecnom úrade. Adresa: Hlavné námestie 1, 060 MILENA VERESOVÁ. Adresa : Nešporova 12, 927 00 Šaľa Mobil : 0907 246 509.

103 2007. 106 2004. 11 2004. 110 2004. 111 1990.